Projektet Dilemmafilmer

MejlkontoSå här gjorde vi:

1. Vi tittade på en film med ett internetdilemma. Sedan fick eleverna i grupper rita bilder till en text (Dilemmakorten från Statens medieråds material Jag <3 internet) som delats upp i fyra delar – en del till varje elev i gruppen.

2. Bilderna scannades in och bakgrunden plockades bort. Bilderna sparades en mapp tillsammans med en förberedd mall till Power Pointen som skulle skapas. Varje grupp fick ett USB-minne med sin mapp.

3.  Eleverna fick sedan lära sig att lägga in text, bild och lite om animering i Power Point som vi använde som verktyg för att göra våra filmer. Till det behövde vi två arbetspass.

4. Sedan var det dags att lägga på berättarröster. Inför det arbetspasset fick eleverna åhörarkopior och de fick i grupperna fördela vem som skulle säga vad och öva på att tala.

5. När rösterna var på plats sparades Power Pointen som film som sedan importerades i Movie Maker därstart och slutmusiken lades på. Filmerna laddades upp på skolans YouTube-konto och sedan var det bara att bädda in dem här på elevernas fina blogg, Frågvisa.

flicka vid dator6. Slutligen vad det dags för premiär. Vi tittade på filmerna och diskuterade dilemmana. Riktigt bra diskussioner har vi fått. Eleverna orkade titta på fem filmer och orkade föra fokuserade och engagerade samtal om dem på en och samma lektion. Det var imponerande! Jag tror inte de skulle ha varit lite engagerade i frågorna om det inte varit dem själva som skapat filmerna.

Fyra av eleverna i våra treor kommer att medverka på SETT-mässan i april och där visa några av våra dilemmafilmer och leda diskussion med deltagarna. Det ska bli kul!

Här kan du läsa en pedagog-reflektion om projektet.

One Comment
  1. Pingback: fragvisa | Dilemmafilmer – hur?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.